Wydział Filologiczny: Harmonogram egzaminów w sesji letniej 2020/2021

(sesja: 25.06-8.07; 25.06 egzamin z języka obcego; 02.09.-14.09 sesja poprawkowa)

Kierunek: Logopedia z językiem polskim jako obcym, rok II

 

Lp. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Data Godzina Forma egzaminu

 

1. 1.S3.LJPO.40 Diagnoza i terapia rozwojowych zaburzeń mowy i języka 29.06.21 r. 12:30 s. 101 ul. Oleska